Best Seller

ลุงสุข อะมิโน โปรตีนพืช

อาหารเสริมพืช สารอาหารจากธรรมชาติชนิดเข้มข้น(น้ำ) เหมาะกับพืชทุกชนิด

หมวดหมู่ : Top Products

รายละเอียดสินค้า

   "ลุงสุข อะมิโน โปรตีนพืช"

   กรดอะมิโน(Amino acid) คือ หน่วยย่อยของโปรตีน ที่ประกอบรวมกันจนได้เป็นโปรตีนขึ้น โดยกรดอะมิโนมีด้วยกันหลากหลายชนิด แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในผลิตภัณฑ์ต่างๆจะมีกรดอะมิโนประมาณ 18 ชนิด ซึ่งในทางวิทยาศาตร์แบ่งกรดอะมิโนออกเป็น กรดอะมิโนจำเป็นและกรดอะมิโนไม่จำเป็น ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายสามารถสร้างขึ้นได้หรือไม่ สำหรับพืชแล้ว กรดอะมิโนมีความสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตเนื่องจาก พืชจำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบของสารเคมี ที่เรียกว่าโปรตีน (Proteins) ในสารโปรตีนนี้ จะประกอบด้วย โมเลกุลของสารย่อยต่างๆ มาต่อเรียงกันเป็นลูกโซ่ และสารย่อยเหล่านั้น เรียกว่า อะมิโน แอซิด หรือ กรดอะมิโนนั้นเอง

    อะมิโน แอซิด(Amino acid) หรือกรดอะมิโน มีความสำคัญสำหรับการเจริญเติบโต การที่พืชได้รับกรดอะมิโนในปริมาณที่พอเหมาะเป็นที่รู้กันดีว่า จะนำไปสู่ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่มากขึ้น แต่ก็มักมีข้อจำกัดตามธรรมชาติ ที่พืชไม่สามารถสร้าง "กรดอะมิโน" ได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ทำให้ในบางสภาวะ พืชขาดกรดอะมิโน จนทำให้พืชไม่สมบูรณ์ ออกดอก ออกผลได้ไม่มากหรือผลผลิตที่ได้ไม่สมบูรณ์ดี ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร

    ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยและพัฒนาสูตรจึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการนำอะมิโนสำเร็จรูป ไม่ว่าจะเป็นชนิดผงหรือชนิดน้ำเข้มข้น มาใช้ในการเกษตร เพื่อให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย ไม่ต้องผ่านขบวนการทางชีวเคมีที่พืชต้องสร้างขึ้นเอง เสมือนหนึ่งเป็นอาหารเสริมบำรุงพืช (Plant growth promoter) เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สมบูรณ์

    ปริมาณการให้กรดอะมิโนแก่พืชด้วยการฉีดพ่นทางใบนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช และระยะการเจริญเติบโตของพืชเป็นหลัก พืชจะดูดซึมกรดอะมิโนเข้าไปผ่านทางปากใบ ส่วนปริมาณที่สามารถรับได้ จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิเป็นสำคัญ กรดอะมิโนเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการสังเคราะห์โปรตีนในแต่ละขั้นของการสังเคราะห์ จะมีกรดอะมิโนประมาณ 20 ชนิดที่เกี่ยวข้องจากการศึกษาพบว่า กรดอะมิโนมีส่วนสำคัญต่อกระบวนการทางชีวภาพของพืช ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากการให้กรดอะมิโนทางใบแล้ว ยังสามารถใช้ทางดินได้อีกด้วยทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตจำพวกแบคทีเรียในดินเจริญเติบโตดีขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การมีดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุมากยิ่งขึ้น

    ลุงสุข อะมิโน โปรตีนพืช เป็นสารอาหารจากธรรมชาติชนิดเข้มข้น ประกอบด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการ และกรดอะมิโนอิสระที่สำคัญอีกหลายชนิด ตามที่พืชต้องการ โดยเฉพาะธาตุอาหารหายาก ที่พืชมักขาดจากการใช้ปุ๋ยทั่วไป
* ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนให้กับพืช
* ช่วยกระตุ้นการทำงานของพืช เช่น การสังเคราะห์แสง การดูดซับอาหารและน้ำของระบบราก
* ช่วยทำให้ผนังเซลล์ของเนื้อเยื่อพืชแข็งแรง ทำให้ผลผลิตของพืชมีคุณภาพและสุกตามอายุ
* ช่วยกระตุ้นการทำงานของ ฮอร์โมนพืช เช่น เอทิลีน (Ethylene) อ๊อกซิน (Auxins)
* ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้พอเพียงต่อความต้องการของพืช
* ช่วยเพิ่มการสะสมอาหารเพื่อการออกดอกและติดผล
* ช่วยกระตุ้นการทำงาน เร่งให้ผลโตเร็ว เร่งเข้าสี เร่งน้ำหนัก ผลผลิตคุณภาพดี
* ช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็ว โดยเฉพาะพืชปลูกใหม่และพืชที่ระบบรากไม่ดี
* ช่วยเร่งให้ใบเขียวเข้มและก้านอวบกว่าปกติ
* ช่วยให้พืชแข็งแรง ป้องกันการเข้าทำลายของโรคและแมลง
* ช่วยลดความเครียดของต้นพืช ที่เกิดจากสภาวะที่ไม่เหมาะสม

สินค้าเกี่ยวข้อง
New
Best Seller

ซิลิซิค กรีน พาวเวอร์ "ป้องกันและกำจัด" เชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุของโรคพืช (ซิลิสิคสังเคราะห์และนาโนซิงค์ออกไซด์)

฿ 255 ฿ 255 ฿ 165 ฿ 165 -35%

อะมิโนสาหร่าย เป็นกรดอะมิโน ผสมสาหร่ายทะเล และสาหร่ายน้ำจืด ช่วยให้พืชแตกยอดได้ดี มีส่วนช่วยในขบวนการสังเคราะห์แสง วิตามินในสาหร่าย มีส่วนช่วยให้พืช สร้างดอก สำหรับเตรียมการติดผล ลดสภาวะเครียดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อากาศร้อน ฝนตก หนาวหรือแล้งจัด

฿ 490 ฿ 490 ฿ 250 ฿ 250 -49%
Best Seller

อะมิโนสาหร่าย เป็นกรดอะมิโน ผสมสาหร่ายทะเล และสาหร่ายน้ำจืด ช่วยให้พืชแตกยอดได้ดี มีส่วนช่วยในขบวนการสังเคราะห์แสง วิตามินในสาหร่าย มีส่วนช่วยให้พืช สร้างดอก สำหรับเตรียมการติดผล ลดสภาวะเครียดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อากาศร้อน ฝนตก หนาวหรือแล้งจัด

฿ 590 ฿ 590 ฿ 390 ฿ 390 -34%
Best Seller

ลุงสุข พลัส "สารประกอบสำหรับพืช" โปรตีนโมเลกุลต่ำ

฿ 490 ฿ 490 ฿ 290 ฿ 290 -41%
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com